DEAL 1850 bao gồm 3 bữa ăn – Buffet sáng Trưa set menu cơm gia đình Tối set hải sản nướng hoặc Lẩu thả.

DEAL 1850 bao gồm 3 bữa ăn – Buffet sáng Trưa set menu cơm gia đình Tối set hải sản nướng hoặc Lẩu thả.DEAL 1850 bao gồm 3 bữa ăn – Buffet sáng Trưa set menu cơm gia đình Tối set hải sản nướng hoặc Lẩu thả.

DEAL 1850 bao gồm 3 bữa ăn – Buffet sáng Trưa set menu cơm gia đình Tối set hải sản nướng hoặc Lẩu thả.DEAL 1850 bao gồm 3 bữa ăn – Buffet sáng Trưa set menu cơm gia đình Tối set hải sản nướng hoặc Lẩu thả.

DEAL 1850 bao gồm 3 bữa ăn – Buffet sáng Trưa set menu cơm gia đình Tối set hải sản nướng hoặc Lẩu thả.